Донорство на ембриони

С обнародването на Наредба № Н-2 от 12.07.2023, в брой 63 от 25.07.2023 на Държавен вестник, се дава право на даряване на зиготи (ембриони).

Дарители на ембриони могат да бъдат и лица, които имат криоконсервирани ембриони.

  • Необходимо е тези лица да отговарят на изискванията за подбор на донори по Наредба № Н-2 / 07.2023.

Донорство на яйцеклетки – https://www.maikizadonorstvo.com/donor/

Донорство на сперматозоиди – https://www.maikizadonorstvo.com/donorstvo-na-spermatozoidi/

Задължително се повтарят вирусологичните изследвания в момента на даряване и не по-рано от 6 месеца след процедурата по оплождане и реализирането на живо раждане при пациентката.

Със същата Наредба № Н-2 от 12.07.2023 се утвърждава процедурата с ембриони при смърт на съпруг/съпруга, партньор/партньорка:

Медицински стандарт „Асистирана репродукция“
Раздел IV:
5.8. Не се разрешава извършването на асистирана репродукция с криконсервирани яйцеклетки или сперматозоиди при смърт на единия от партньорите.

5.9. Не се разрешава извършването на IVF/ET с криоконсервирани ембриони при смърт на единия от партньорите, освен ако са изпълнени едновременно следните условия:

5.9.1. налице е писмено волеизявление, дадено от починалия мъжки партньор приживе, в информирано съгласие, с което се удостоверява волята му по отношение на разпореждането с криоконсервираните ембриони;

5.9.2. реципиент на криоконсервираните ембриони е същата партньорка, с която е планирана и провеждана процедурата по асистирана репродукция; тя трябва да бъде изрично посочена в документа по т. 5.9.1;

5.9.3. изминали са не по-малко от 12 и не повече от 36 месеца от смъртта;

5.9.4. преди процедурата партньорката е преминала през психологическа консултация и е запозната писмено с информацията, че при раждане на дете то няма да бъде наследник на починалия партньор съгласно чл. 2, ал. 1, буква „а“ от Закона за наследството и няма произход от баща (починалия партньор) съгласно Семейния кодекс.

5.10. Не се разрешава разпореждане с криосъхранените гамети и ембриони от трето лице, вкл. родители и други близки родственици на починалия, или използването им за асистирана репродукция с друг партньор, който не е част от първоначалния родителски проект.

За подробна информация, отговори на всички въпроси и съдействие – обадете се на фондация „Майки за донорството“.

0888721010 – Виктория Димитрова  и/или  0878712128 –  Мариела Куртева   (+ viber,  + whats app) .

Пишете ни на и-мейл: mothers.donation@gmail.com или на фейсбук страницата  https://www.facebook.com/donorstvotoezhivot

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart