Донорство на сперматозоиди

Донорство на сперматозоиди

Даряването се случва по следния начин:

Първото ви посещение за даване на семенна течност е само за изследвания. Правят се спермограма, генетични, микробиология, вирусология и други, съгласно Закона здравето и Наредба № Н-2 от 12.07.2023 (обн. в ДВ в брой 63 от 25.07.2023).

След получаване на резултатите, в зависимост от това дали са добри, спрямо концентрацията на спермата ще трябва да посетите клиниката Х брой пъти да давате за да събирате т.нар. „дози“.
Тези Х посещения може да са 5-7 до 10/12 идвания. Това се разбира при спермограмата и с всяко следващо посещение.

Всяко ваше посещение е съобразено с времето ви (вкл.събота и неделя е възможно). Всяко даване на семенна течност е с въздържание 2/3 дни.

След събирането на “дозите” се поставя под карантина събрания материал за период от 6 месеца. След това имате ангажимент само веднъж да дадете отново семенна течност и кръв за актуални изследвания за да бъде възможно ползването му. Вашите данни още с първото ви посещение се подават в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (бивша Изпълнителна Агенция по трансплантации) която трябва да разреши да бъдете донор и в последствие следи процедурата, замразяването и използването на репродуктивния материал.

Мъжът донор не знае и не познава рецепиентите си и обратно, семействата, които се нуждаят от тази помощ не познават и нямат данни за донора.

Фондация “Майки за донорството” апелира българските мъже да даряват, за да дадат шанс на семейства да имат рожби.

Благодарим на всички мъже, които се отзовават в тази национална кауза!

Пълно разяснение на изискванията, здравен статус, стъпките, изследвания и процедурата можете да получите от координатор на фондация „Майки за донорството“.

Изследванията и прегледите са безплатни за донора, а времето и разходите се компенсират.

За подробна информация, отговори на всички въпроси и съдействие – обадете се на  (+ viber,  + whats app)  0878712128 Мариела и/или  0888721010 – Вики.

Пишете ни на и-мейл: mothers.donation@gmail.com или на фейсбук страницата  https://www.facebook.com/donorstvotoezhivot/

Донорът на сперматозоиди при непартньорско даряване се подбира на базата на неговата възраст, здравословно състояние и медицинска история, чрез попълване на въпросник и след снемане на подробна лична и фамилна медико-генетична анамнеза.

Оценката включва и описание на фактори, които могат да доведат до повишен здравен риск за реципиента или за самия него.

Кандидат-донорите следва да бъдат проверени в регистъра на ИАМН преди всяко даряване или ползване по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях.

Сперматозоиди от донор за непартньорско даряване могат да се използват за асистирана репродукция след отрицателно микробиологично изследване на семенната течност, извършено до 30 дни преди вземането, и спермограма с нормоспермия (според действащите за момента критерии на СЗО), която потвърждава годността на материала за дарителски цели.

Сперматозоиди от донор за непартньорско даряване могат се използват за извършване на асистирана репродукция след обработка и след задължително съхранение и карантиниране за най-малко 180 дни и до потвърждаване след този период на негативните тестове за трансмисивните заболявания по ал. 3, т. 1. –  пълен списък се съдържа в Наредба №Н-2 от 12.07.2023 обн.в ДВ на 25.07.2023г.  – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B7AEC86EFFD025CE2C8398699F1E6EC9?idMat=197485&fbclid=IwAR3GDADeMvs2_80NdST8OQZj-usMNY9i3ygjLaAT2BWuUHhPyAyET2y8yaU

„Майки за донорството“  сме донори – жени и мъже, водени от обич към детето и живота, решени да помагат на нуждаещите се от помощ за да имат деца. Донорството е нашата кауза.

Ангажираме се лично присъствие и цялостно извеждане на процедурата на всеки донор, така както сме били самите ние като донори.

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди е законно в България и се урежда, чрез Закон за здравето, Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки, Закон за лечебните заведения, Наредба № Н-2 от 12.07.2023 (обн. в ДВ в брой 63 от 25.07.2023)  и други.

Донорството е анонимно и безвъзмездно.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart