За нас

ФОНДАЦИЯ „МАЙКИ ЗА ДОНОРСТВОТО“

В България двойките с репродуктивни проблеми са много. Обсъждат се числа от над 200 000 души. От тях неофициално, тези които се нуждаят от донор са над 50 000.

Фондация “Майки за донорството” е неправителствена организация в обществена полза, учредена на 21 май 2014г. от донори на репродуктивен материал (яйцеклетки и сперматозоиди). Някои от тях даряват яйцеклетки още през 2009 година. През 2010 година стартира първата Донорска програма в страната, а членовете ѝ остават съмишленици на каузата днес като фондация “Майки за донорството”. Целта е информиране на обществото за донорството, споделяне на личен опит и иновациите в донорството. Членовете на организацията оказват съдействие и с личен координатор до донора през цялата процедура. Фондацията организира информационни инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма.

Основна цел – да помогнем да се раждат мечтани и здрави деца!

Съдействие и подкрепа от членовете на фондацията, за да бъдат донори, са потърсили повече от 5000 жени и мъже, вкл. дарителите още преди създаването на организацията, които и днес участват активно в дейносттаТехните донорски процедури са придружени от координатори на фондацията, гарантирано е спазването на законодателните разпоредби, спокойствието и здравето на всеки един от тях.

От юни 2015 година, фондация „Майки за донорството” започва да финансира двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от донор, чрез благотворителен базар във ФБ страниците си „Донорството е живот” и „Майки за донорството – Англия“ 

Организацията набира дарения за дейността си, чрез банковата сметка и PayPal акаунт

УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG50UNCR70001523142155 BIC: UNCRBGSF 

PayPal: mothers.for.donation@gmail.com
Отново през 2015г. фондацията получи подкрепа от българска общност в Англия, а в последствие и от други страни. Жени, успели в бизнес средите зад граница подадоха ръка на фондацията и помагат на двойките тук да имат дете. Организират събития и популяризират каузата там като координатори.

Основно изискване на фондацията за финансова подкрепа е двойките, на които се помага да излизат с лицата си и всеки дарител да знае за кого дарява. Целим прозрачност, целево набиране на средства и се гордеем със смелостта на хората, които ни търсят за помощ.

Фондацията финансира с даренията към нея всяка двойка потърсила помощ с 5000 лева, а техните истории се публикуват предварително на този сайт www.maikizadonorstvo.com  – „На кой помагаме”.

Събраните/дарени/ средства се превеждат по банковата сметка на клиника/болница, където са пациенти семейството.
Фондацията връчва награди „Дарител за нов живот” на хора, помогнали на каузата.

КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ

Информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма

Подкрепа на донори реципиенти и пациенти, включително оказване на подкрепа – емоционална и финансова на донори, рецепиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал.

Подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа.

Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на репродуктивен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието.

Съблюдаване спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България.

Популяризиране донорството на репродуктивен материал. Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart