За нас

ФОНДАЦИЯ "МАЙКИ ЗА ДОНОРСТВОТО"

В България двойките с репродуктивни проблеми са над 250 000. Тези, които се нуждаят от донор са над 50 000.

Фондация „Майки за донорството” 
е неправителствена организация , учредена на 21 май 2014г. от донори на репродуктивен материал  с цел информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на  съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма;
Извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в  участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве,

–  Кой и как може да бъде ДОНОР?

От 2014г.  съдействие и подкрепа от фондацията да бъдат донори са потърсили над 3500 жени и мъже. Техните донорски процедури са придружени от координатори на фондацията, гарантирано е спазването на законодателните разпоредби, спокойствието и здравето на всеки един от тях.
–   Финансова помощ

От юни 2015 година, фондация „Майки за донорството” започва да финансира двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от донор, чрез благотворителен базар във ФБ страниците си „Донорството е живот” и „Майки за донорството – Англия“ 

Организацията набира дарения за дейността си и чрез банковата сметка и PayPal акаунт

УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG50UNCR70001523142155 BIC: UNCRBGSF 

PayPal: mothers.for.donation@gmail.com
Отново през 2015г. фондацията получи подкрепа от българската общност в Англия. Жени, успели в бизнес средите зад граница подадоха ръка на фондацията и помагат на двойките тук да имат дете. Организират събития и популяризират каузата там като координатори.

Основно изискване на фондацията за финансова подкрепа е двойките, на които се помага да излизат с лицата си и всеки дарител в благотворителния ни базар да знае за кого дарява.
Гордеем се с прозрачността, целевото набиране на средства и смелостта на хората, които ни търсят за помощ.

Фондацията финансира с даренията към нея всяка двойка потърсила помощ с 5000 лева, а техните истории се публикуват предварително на този сайт www.maikizadonorstvo.com  – „На кой помагаме”.

Фондацията ежегодно връчва награди  „Дарител за нов живот” на хора, помогнали на каузата.

КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ

Информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма

Подкрепа на донори реципиенти и пациенти, включително оказване на подкрепа – емоционална и финансова на донори, рецепиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал.

Подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа.

Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на репродуктивен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието.

Съблюдаване спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България.

Популяризиране донорството на репродуктивен материал. Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart