За нас

ФОНДАЦИЯ „МАЙКИ ЗА ДОНОРСТВОТО“

В България двойките с репродуктивни проблеми са много. Обсъждат се числа от над 200 000 души. От тях неофициално, тези които се нуждаят от донор са над 70 000. Всеки ден в Донорска програма влизат нови семейства. Те се нуждаят от донор на яйцеклетки или сперматозоиди за да имат деца.

 

Фондация “Майки за донорството” е неправителствена организация в обществена полза, учредена на 21 май 2014 г. от донори на репродуктивен материал (яйцеклетки и сперматозоиди). Някои от тях даряват яйцеклетки още през 2009 година. През 2010 година стартира първата Донорска програма в страната, а членовете ѝ остават съмишленици на каузата днес като фондация “Майки за донорството”. Целта е информиране на обществото за донорството, споделяне на личен опит и иновациите в донорството. Членовете на организацията оказват съдействие и с личен координатор до донора през цялата процедура. Фондацията организира информационни инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперматозоиди.

Основна цел – да помогнем да се раждат мечтани и здрави деца!

Приблизително 6000 жени и мъже са ни потърсили за да дарят, вкл. дарителите още преди учредяването на организацията, които и днес участват активно в дейността.
Всеки кандидат-донор е информиран за правната рамка на донорството, регламентите и стандартите. За практиката и процедурата. Над 90 % от донорите са придружени лично от координатор на организацията по време на тяхната процедура. Останалите получават съдействие от фондацията он лайн.
При всички донорски процедури придружени от координатори на фондацията е гарантирано спазването на законодателните разпоредби, спокойствието и здравето на всеки един донор.
Даряването се извършва в клиники по репродуктивно здраве, които имат разрешение от МЗ и ИАМН за дейност. Координаторите на фондацията организират цялостната процедура по популяризиране, информиране, подбор на донор, изследвания, прегледи и всичко свързано с процедурата, съгласно законовите разпоредби.

От юни 2015 година, фондация „Майки за донорството” започва да финансира и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от донор, чрез целогодишен благотворителен базар във ФБ страниците си „Донорството е живот/Майки за донорството“ и „Майки за донорството – Англия“. Средства се събират и в отделно организирани благотворителни базари, обявени предварително в сайта.


Организацията извършва дейността си по информационни кампании и подбор на донори и донорски процедури и средства за ин витро, медикаменти и други за семейства, чрез дарения.

Всеки, който иска да ни подкрепи може да го направи чрез:

УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG50UNCR70001523142155 BIC: UNCRBGSF
или
PayPal: mothers.for.donation@gmail.com


От 2015г. Фондацията е подкрепена и от българска общност в Англия, а в последствие и от други страни. Организират събития за събиране не средства за ин витро и популяризират каузата там като координатори.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДАЦИЯТА, чрез благотворителните базари и инициативи:

  •  ПУБЛИЧНОСТ – основно изискване на фондацията за финансова подкрепа е двойките, на които се помага да излизат с лицата си и всеки дарител да знае за кого дарява. Публичността се гарантира със снимка и кратка/или дълга история/ на семейството, изпратена до фондацията на мейл: mothers.donation@gmail.com  След проверка, одобрение и подписано съгласие от семействата, съгласно изискванията на организацията, историята се публикувана на сайта ни и на другите ни поддържани от нас социални профили.
  • МЕДИЦИНСКА ПРИЧИНА – всяко семейство трябва да има доказана медицинска причина за нужда от донор. Липса на замразени ембриони (Изм.08.2022).
  • БЪЛГАРСКИ ДОНОР –  фондацията финансира само процедури с български донори на яйцеклетки /и сперматозоиди при опит с българска донорска яйцеклетка/. Процедурата на донорите по даряване на яйцеклетки трябва да е извършена по правилата за подбор на донор и процедура на фондация „Майки за донорството“ с координатори на организацията, в българска клиника по асистирана репродукция.
    НЕ се финансират ин витро процедури с вносни яйцеклетки.
  • ИНФОРМИРАНЕ – фондацията информира публично дарителите си за етапите на процедурата, бременност и раждане със съгласието на семействата реципиенти.

Фондацията финансира, чрез даренията с 5000 лева /или точната сума над 5000 лева към деня достигането им/ всяко семейство, пожелало помощ и обявено предварително* на този сайт www.maikizadonorstvo.com  – „На кой помагаме”, по правилата на финансиране.
Събраните средства се превеждат по банковата сметка на клиника/болница, където са пациенти семействата.
Правилата са с цел прозрачност на дейността, целево набиране на средства и успех на семействата.

*Всеки дарител на средства има право да подпомогне близък, приятел или непознат с анонимно дарение, чрез организацията, без да изисква публичност на семейството.

ЦЕЛИМ ДА СЕ РАЖДАТ ЖЕЛАНИ ДЕЦА

Информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма. Подкрепа на донори, реципиенти и пациенти, включително оказване на подкрепа – емоционална и финансова на донори, чрез дарения, реципиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал.
Подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа.
Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на репродуктивен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието.
Съблюдаване спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България.
Популяризиране донорството на репродуктивен материал. Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart