Столична община

Уважаеми приятели и съмишленици, представяме ви единствената в България 
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Програмата е  на Столична община, приета с Решение № 416/25.06.2015година на Столичен общински съвет, изм. с Решение № 76 от 17.12.2015 г., изм. с Решение № 418 от 23.06.2016 г., изм. с Решение № 611 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 77 от 20.02.2020 г., изм. с Решение № 338 от 12.05.2022 г., изм. с Решение № 452 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет. Повече информация, можете да намерите ТУК.

Програмата финансира:
Семейства и двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

Кандидатите – семейства или двойки за финансиране по Програмата следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство;
 2. Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението;
 3. Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката;
 4. Да нямат данъчни задължения към държавата и Столична община – за всеки един от двойката;
 5. Да не са поставени под запрещение;
 6. Да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:
  а) преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;
   б) три и повече предходни опита ин витро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;
  в) генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки;
 7. Да липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии;
 8. Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 45 години към датата на подаване на заявлението. Пълна информация за програмата може да получите на сайта на Столична община.  Информация за разгледани от Програмния съвет заявления – одобрени, неодобрени и с липсващи документи  можете да намерите тук:

Телефон за насочваща информация – 02/904 14 41 (всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа).
Важно уточнение е, че по телефона не се предоставя  информация, свързана с лични, медицински и други данни за кандидатите за финансиране по Програмата.

Фондация „Майки за донорството” е на разположение при нужда от разяснителни въпроси. 

Желаем ви успех! 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart