Донорство на органи

Говорете с близките си за Вашата воля

Трансплантацията е едно от най-големите чудеса на съвременната медицина. Тя представлява сложна операция, при която на един болен човек се присажда ново сърце, бъбрек или дори тъкани и клетки. Това позволява на стотици хора с много тежки заболявания да продължат живота си напред. Обикновено това са пациенти, които страдат от бъбречна, сърдечна или чернодробна недостатъчност, които имат нужда от нови роговици, за да виждат и други. За тях единственият шанс за лечение е получаването на нов орган, тъкани или клетки тъй като техните са прекалено увредени. Единствената операция на света, която позволява това да стане възможно е точно трансплантацията.

За съжаление нуждаещите се от такива операции са много повече от наличните органи или тъкани. Листата на чакащите само в ЕС е 50 000 души. Някои от тях чакат с години шанса си за нов живот, а други не успяват. Всеки ден заради липсата на органи в ЕС умират по 12 души. За да не позволяваме това да продължава, всеки от ас трябва да знае какво означава трансплантацията и донорството.

Видове трансплантации

Органната трансплантация може да бъде на сърце, черен дроб, бял дроб, бъбрек, панкреас и черва. Засега в България се присаждат само сърце, черен дроб и бъбреци. При останалите видове трансплантации пациентите трябва да кандидатстват за лечение в чужбина, а МЗ покрива разходите. Въпреки това обаче тези хора пак чакат дълго, тъй като проблемът с липсата на органи е повсеместен.

Тъканната трансплантация представлява присаждане на тъкани. Тя се използва за операции, при които е нужно имплантирането на кожа, кости, хрущяли и други. Те се използват при възстановяване на пациента при травми, когато човек има сериозни наранявания, загубил е крайник или дори при пластичната хирургия. За разлика от органите при тъканите почти няма дефицит, защото могат да се даряват по-лесно. В България има държавна тъканна банка в Пирогов, която задоволява нуждите на цялата страна.

Клетъчната трансплантация представлява присаждане на клетки. Най-често те са хемопоетични стволови клетки. Те се използват при лечение на серизони онкохематологични заболявания.

Къде се извършват трансплантации в България

Болниците, в които могат да се извършват трансплантации на органи са шест. Те са Университетска болница „Лозенец”, Александровска болница, „Св. Екатерина”, Военномедицинска академия (ВМА) и „Пирогов” – в София, и „Св. Марина” – във Варна. Клетъчни трансплантации се правят в СБАЛОХЗ в София, както и в Национален хематологичен център.

По закон разходите за всички дейности, свързани с извършването на трансплантацията и последващото приемане на медикаменти, се поемат от държавата за всеки здравноосигурен български гражданин.

Източник: http://www.mh.government.bg

Как мога да стана донор

Българското законодателство е построено около идеята, че за да бъдат убедени българските граждани да стават дарители на органи е необходимо, първо, мозъчната смърт да се установява с голямо количество доказателствен материал и по извънредно строги медицински критерии, и второ, всяка въобразима злоупотреба с донора да се предотврати като крайното решение дали починалият да бъде донор се предостави на неговите близки.

Това означава, че няма легален начин да заявите документално желание да бъдете донор приживе; няма регистър на съгласилите се да бъдат донори. При такава уредба, пътят да заявите желанието си да бъдете донор на органи в случай на мозъчна смърт е извънредно прост и ефективен: запознайте се с процеса на донорство и трансплантация, разкажете на близките си какво е мозъчна смърт, как се установява, какво е да съществуваш без функциониращи органи, какво прави трансплантацията, какво е да спасиш живота на седмина, и какво е вашето решение!

Бъдете сигурни, че ако нещо Ви се случи, Вашите близки няма да престъпят волята Ви.

Източник: www.bgdonor.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart