Екип

Екипът на фондацията се състои от донори по смисъла на безвъзмездното даряване на органи, тъкани и клетки, съгласно българското и европейското законодателство.

Членовете на управителния съвет и координаторите не получават възнаграждение за дейността, която извършват. Фондация „Майки за донорството” няма сключени трудови или граждански договори.  Координаторите и управителния съвет помагат на доброволен принцип, извън семейните си и  професионални ангажименти.

За контакт: mothers.donation@gmail.com

FB:   Донорството е живот /Майки за донорството-   https://www.facebook.com/donorstvoejivot/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart