Изявление на фондация „Майки за донорството”

Изявление на фондация „Майки за донорството”

[:bg]

      И З Я В Л Е Н И Е

на фондация „Майки за донорството”

Относно: Пресконференция в БТА от 18.07.2017г.,за работата на ЦАР, ин витро клиниките, донорство на яйцеклетки и медийните публикации, предоставяме позицията си на вниманието на обществото.

Фондация „Майки за донорството“ не е уведомявана от никой от участващите в пресконференцията за оплаквания на пациенти от какъвто и да било род, не ни е поисквано мнението, не сме търсени за диалог.
Не можем да бъдем окачествявани като, не взимащи отношение, още повече, че при нас постъпват директно ежедневно и похвали, и оплаквания от пациенти, рецепиенти и донори срещу клиники или отделни лекари. Поемаме случаите, търсим решение индивидуално и всеки е получил своя желан и най-вече положителен резултат.
Не се предоставиха данни от официално социолигическо проучване сред пациенти и реципиенти, за да бъдат извадени и оповестени данни от него. Извадки от неофициални и селективни допитвания са нереална представа,  подвеждащи и ние не можем да приемем сериозно предоставените цифри на прескоференцията.
Работата на ЦАР ние не можем да коментираме, защото не сме в структурата и, тъй като той не финансира ин витро с донорски яйцеклетки. На журналистите, на пациентите и цялата общественост искаме да напомним, че участници в работата на  ЦАР са лекари професионалисти и представители на най-големите АГ болници у нас, както и представители на Сдружение „Зачатие“ и фондация „Искам бебе“, всички заслужили уважение за труда си да го има Фонда и да работи. Адмирации и от нас към тях.
Вярваме,че добрите предложения на пациенти и организации се поставят на масата добронамерено, с обосновка и мотив за действия, като се търси диалог с всички страни.
Относно твърденията, че няма регистър на донорските яйцеклетки беше редно да се направи проверка. Регистър има и е в Изпълнителна Агенция по трансплантации (ИАТ). Всеки желаещ да бъде донор се проверява, разрешава и спира от ИАТ. Всяка клиника по асистирана репродукция е длъжна ежемесечно да предоставя доклад на ИАТ с информация за взети и използвани донорски яйцеклетки, донорски сперматозоиди,  реципиенти, брой ембриони и т.н.. В последствие трансфери и успехи или неуспехи.
Некоректно поднесена информация пренебрегва законовите правила, институции като ИАТ и МЗ, както и осмива медиите, които разпространяват неверни твърдения.
На последно място обръщаме внимание на коментарите за цени на донорски яйцеклетки и цена на ин витро процедура с донорска яйцеклетка. Отдавна се знае, че „Майки за донорството“ алармира и информира донори и реципиенти,че някои клиники предлагат „заплащане” под формата на обезщетение.
Практиката показва, че там , където донора е безвъзмезден, цената на ин витрото е в рамките на 5000-6000 лева за реципиента.
Всички други високи цени искани от клиники са нереални и зад тях стои скрито „заплащане” на донори. Всеки реципиент може да отговори сам за себе си колко е платил, къде е пациент и, респективно дали е бил безвъзмезден донора. Най-добрата статистика я дават те, а с тяхно съгласие или без това е невъзможно.
Ин витрото е услуга. Не е животозастрашаваща операция, при която да се действа без съгласие. Ин витрото е начин, възможност за семействата и всеки е свободен да се възползва от него, информирано, с избор и желание. В България има достатъчно добри специалисти с висока успеваемост и ние сме щастливи от това. Те гарантират сигурност и спокойствие на донорите, а, чрез двойките, които имат вече деца доказват успехите си. Както обичаме да казваме ние – не измерваме в проценти, а в родени бебета.
Фондация „Майки за донорството“ счита за обидни неетичните квалификации за донори и донорството на репродуктивен материал от хора, които не са срещали тези дарители и не знаят нищо за процеса на даряване.
Пожелаваме на всички, ангажирани с каузата да се раждат здрави и желани деца, най-добрата законова среда за работа, колегиално и професионално отношение и, разбира се, много бебета!                                                                         

 

19.07.2017г.                                                                       Фондация „Майки за донорството“                                   
[:]

Сподели тази публикация

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart