До всички заинтересовани лица, относно възрастта като изискване за донорство на яйцеклетки в България.

До всички заинтересовани лица, относно възрастта като изискване за донорство на яйцеклетки в България.

Фондация “Майки за донорството” спечели делото срещу МЗ за възрастта изисквана за донорство на яйцеклетки в България. Върховният Административен съд реши окончателно – възрастта е незаконосъобразна и се отменя.

По жалба и уточняваща молба от 21.11.2018г. на Фондация „Майки за донорство“ със седалище гр. София, с искане да бъдат отменени чл. 13 ал. 1 т. 1 само в частта относно неродствено даряване и т. 11.1.6, раздел VI от Приложение № 1 към чл. 1 ал. 1 т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007г. за дейности по асистирана репродукция на Министъра на здравеопазването,

Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия  с  Решение 1169 от 23.01.2020г.  потвърди Решение 6815 на Върховният административен съд на Република България – Второ отделение от 08.05.2019г., а именно:

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 13 ал. 1 т. 1 в частта, с която е предвидено „донорът е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване“ на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от министъра на здравеопазването.

Решението е окончателно.

**Законодателят е приел изрично условията, на които трябва да отговаря донорът, за да може да се осъществи вземането на яйцеклетка от една жена и да бъде поставена в тялото на друга. Съгласно разпоредбата на чл.130, ал.5, т.3  Закон за здравето изискването е донорът да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Решенията са достъпни на сайта на Върховен Аминистративен съд

http://www.sac.government.bg/pages/bg/home , където всички заинтересовани лица могат да се запознаят с тях.

Сподели тази публикация

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart