Списък на лечебните заведения, с които си партнираме

Списък на лечебните заведения, с които си партнираме

Отново по темата за етично донорство на репродуктивен материал ние от фондация „Майки за донорството“ обявявяваме списък на лечебните заведения, с които си партнираме.

 За град София: МБАЛ „Надежда“, Многопрофилна болница за активно лечение „Вита“ ЕООД и „Виена ин витро център“.
 Гр. Пловдив : СБАЛАГ „Селена“ и „Ню Лайф“ – специализиран медицински център по гинекология. /скоро и с МЦ Бора/.
 В гр. Шумен : Медицински център „Св. Иван Рилски“.
 В гр. Тутракан Медицински център „Свети Иван Рилски“ .

babystar2013_1

Всяка жена-донор успешно преминала консултация за дарителство на яйцеклетки бива насочвана към специалисти за прегледи и пълен набор от  гинекологични, хормонални, серологични и генетични изследвания, съгласно Наредба 28 от 20-ти юни 2007г.
Донор на репродуктивен материал може да бъде всяка жена на възраст между 18 и 34 г. вкл. при неродствено и между 18 и 38 години вкл., при родствено даряване. Съгласно наредбата жената-донор трябва да има поне едно живородено дете. Да не е поставена под запрещение. Да няма фамилна анамнеза за наследствени заболявания, както и резултатите от тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис да бъдат отрицателни. Жената-дарител трябва да няма заболявания или състояния, които крият риск за здравето.
Според Наредба 28  е възможно донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи в т.ч. пътни, настаняване и престой, за отсъствие от работа, за причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др. в разумни финансови граници до 1500 – 2000 лв.
Фондация „Майки за донорството“ гарантира етично, анонимно и безвъзмездно донорство при всяка донорска процедура с донор придружен от  координаторите на фондацията в цялата страната.
 Фондацията се бори за разумни граници на цената на ин витро процедурите още повече, че държавата е опредилила стойност подпомагане.
 Ние като неправителствена организация продължаваме да защитаваме интересите както на донорите, така и на пациентите.
Сподели тази публикация

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart