ПРОГРАМА ТЕМПУС

ПРОГРАМА ТЕМПУС

ПРОГРАМА ТЕМПУС

Програма Темпус е Програма на фондация „Майки за донорството“ с подкрепата на Темпус Линк ЕООД.
Програмата помага на семейства/двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от донор на яйцеклетки, за да имат дете, и ще финансира 20 семейства.
Финасовата помощ е 5000 лева за всяко семейство.
Програма Темпус стартира на 21.05.2021г. Първите две финансирани семейства ще бъдат обявени в края на юни 2021г. и ежемесечно финансиране ще получават две семейства.
Условия на Програмата и за участие:

 • Семейство или двойка, в които поне един от двамата партньори е с българско гражданство.
 • Доказано медицински, че семейството/двойката се нуждае от донорска яйцеклетка.
 • Участието е публично – уеб сайт на фондацията и Програмата, социални мрежи, ел.медии и други. Всеки получил финансиране ще бъде обявен публично със своя кратка история и снимка.
 • Всички, които искат да участват за финансиране от Програма Темпус трябва да напишат желанието си до фондация „Майки за донорството“ на мейл mothers.donаtion@gmail.com, като изпратят история на своята борба за рожба, снимка и координати за обратна връзка.
 • Програма „Темпус“ финансира ин витро процедури само с донорски яйцеклетки, дарени от български донори в българска клиника с разрешение за дейност по асистистирана репропродукция и донорство от МЗ и ИАМН.
  Не се финансират ин витро процедури с вносни яйцеклетки.
 • Комисия с членове – представители на Програмата и донори на репродуктивен материал ще избира ежемесечно семействата, които получават финансиране, с критерии – медицински показатели, общо здравословно състояние, период на подготовка за процедурата, и други.
 • Сумата от 5000 лева ще бъде преведена по банкова сметка на клиниката/болница, където са пациенти избраните от комисията семейства. Финансиране не се превежда по лична сметка на участниците.
 • При предоставена невярна или подвеждаща информация избраните семейства ще бъдат дисквалифицирани. Тяхно място ще заемат други участници.
 • Семействата/двойките се съгласяват документално за участието си, както и да информират организаторите на Програмата за своите стъпки и резултат. Резултатът се оповестява публично.

За повече информация и подробно разяснение пишете на фондация „Майки за донорството“ на мейл mothers.donation@gmail.com или се обадете на +359888721010; +359878712128.

Успех!

Фондация „Майки за донорството“ е неправителствена организация, чиито учредители са донори на репродуктивен материал. Основната дейност е информиране, популяризране и осъществяване на донорство на яйцеклетки и сперматозоиди в България. Спазване на законодателството и медицинските стандарти, касаещи донорството, иницииране на промени, както и спазване на етични норми. Фондацията е потърсена от повече от 4000 жени и мъже за да бъдат донори, повечето от тях са лично придружени от координатори на фондацията по време на процедурите.
Семействата в България, нуждаещи се от донор са неофициално 70 000.
Фондация „Майки за донорството“ подпомага финансово ин витро процедури с донорски яйцеклетки, тъй като те не са в обхвата на държавната помощ за ин витро. За тази цел фондацията има постоянен он лайн благотворителен базар, организира събития, събира дарения по банкова сметка и пей пал.
Условие за финансиране на семействата, чрез базарите е публичност. До април 2021г. са финансирани 93 семейства и над 2000 са родените деца от  дейността, досега.

 

 

Сподели тази публикация

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart