Втора година без промяна в Наредба 28 за асистирана репродукция

Втора година без промяна в Наредба 28 за асистирана репродукция

Точно преди две години бе представен Проект за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Той идва година след организирана работна среща в Изпълнителна Агенция по трансплантации с представители на неправителствени организации и клиники по асистирана репродукция.

Бе взето решение да се промени чл. 13 ал. 1, т. 1 от Наредбата, в която думите „34 години при неродствено даряване“ се заменят с „35 години включително при неродствено даряване…“.

В мотивите за изменение е отбелязано, че: „Промяната има положителен ефект по отношение броя на потенциалните желаещи да бъдат донори, без това да крие съществени рискове за донорите и за потомството предвид постиженията на предимплантационната генетична диагностика, пренаталния скрининг и ехографската оценка на феталната морфология.“ Две години след изготвянето на Проекта новите правила все още не са факт, а положителен ефект – какъвто мотивират вносителите на Проекта за готвената промяна – Няма.

Същевременно, поради строго лимитираната възраст, по действащата в момента Наредба, от 34 години ежедневно губим почтени жени, майки, навършващи 35 годишна възраст, готови да дарят свои клетки на реципиенти бленуващи да се сдобият и отгледат своята дългоочаквана рожба. Промяната е желана от жени на вече 35 години, които наредбата ограничава да извършат този високо почтен и хуманен акт; от реципиентите, за които това е допълнителен шанс да имат дете; неправителствени организации; специализирани клиники по асистирана репродукция; не на последно място Изпълнителна Агенция по трансплантации. У нас двойките с репродуктивни проблеми, имащи нужда от донор са над 50 000, като тяхната ин витро процедура не се финасира от държавен фонд „Ин витро” при Центъра за асистирана репродукция.

Сподели тази публикация

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart