Втора година без промяна в Наредба 28 за асистирана репродукция

Точно преди две години бе представен Проект за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Той идва година след организирана работна среща в Изпълнителна Агенция по трансплантации с представители на неправителствени организации и клиники по асистирана репродукция.

Бе взето решение да се промени чл. 13 ал. 1, т. 1 от Наредбата, в която думите „34 години при неродствено даряване“ се заменят с „35 години включително при неродствено даряване…“.

В мотивите за изменение е отбелязано, че: „Промяната има положителен ефект по отношение броя на потенциалните желаещи да бъдат донори, без това да крие съществени рискове за донорите и за потомството предвид постиженията на предимплантационната генетична диагностика, пренаталния скрининг и ехографската оценка на феталната морфология.“ Две години след изготвянето на Проекта новите правила все още не са факт, а положителен ефект – какъвто мотивират вносителите на Проекта за готвената промяна – Няма.

Същевременно, поради строго лимитираната възраст, по действащата в момента Наредба, от 34 години ежедневно губим почтени жени, майки, навършващи 35 годишна възраст, готови да дарят свои клетки на реципиенти бленуващи да се сдобият и отгледат своята дългоочаквана рожба. Промяната е желана от жени на вече 35 години, които наредбата ограничава да извършат този високо почтен и хуманен акт; от реципиентите, за които това е допълнителен шанс да имат дете; неправителствени организации; специализирани клиники по асистирана репродукция; не на последно място Изпълнителна Агенция по трансплантации. У нас двойките с репродуктивни проблеми, имащи нужда от донор са над 50 000, като тяхната ин витро процедура не се финасира от държавен фонд „Ин витро” при Центъра за асистирана репродукция.